جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


جدیدترین آمار استفاده کنندگان از سایت های اینترنتی که برای ماه ژوئن 2015 میلادی می باشد . این آمار اعم از  : استفاده کاربران از 5 مرورگر معروف دنیا استفاده کاربران مرورگر Opera به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر Google Chrome به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر Safari به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر FireFox به تفکیک ورژن استفاده […]

جدیدترین آمار استفاده کنندگان از سایت های اینترنتی که برای ماه می2015 میلادی می باشد . این آمار اعم از  : استفاده کاربران از 5 مرورگر معروف دنیا استفاده کاربران مرورگر Opera به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر Google Chrome به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر Safari به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر FireFox به تفکیک ورژن استفاده کاربران […]

و این هم جدیدترین آمار استفاده کنندگان از سایت های اینترنتی که برای ماه آپریل 2015 میلادی می باشد . این آمار اعم از  : استفاده کاربران از 5 مرورگر معروف دنیا استفاده کاربران مرورگر Opera به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر Google Chrome به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر Safari به تفکیک ورژن استفاده کاربران مرورگر FireFox به […]

در این پست آماری جهانی از کاربران وب را برایتان آماده ساخته ام … این آمار کاملا مستند و با کمترین خطا می باشد و استناد آن بر کنسرسیوم جهانی وب , W3 می باشد .

آخرین آمار جهانی از کاربران وب … ( ژوئن 2015 )

جدیدترین آمار استفاده کنندگان از سایت های اینترنتی که برای ماه ژوئن 2015 میلادی می باشد .

این آمار اعم از  :

استفاده کاربران از 5 مرورگر معروف دنیا

استفاده کاربران مرورگر Opera به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Google Chrome به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Safari به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر FireFox به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Internet Explorer به تفکیک ورژن

استفاده کاربران از سیستم عامل ها

استفاده کاربران از سیستم عامل ها موبایل

این آمار کاملا مستند و با کمترین خطا می باشد و استناد آن بر کنسرسیوم جهانی وب , W3 می باشد .

ادامه مطلب

آخرین آمار جهانی از کاربران وب … ( می 2015 )

جدیدترین آمار استفاده کنندگان از سایت های اینترنتی که برای ماه می2015 میلادی می باشد .

این آمار اعم از  :

استفاده کاربران از 5 مرورگر معروف دنیا

استفاده کاربران مرورگر Opera به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Google Chrome به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Safari به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر FireFox به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Internet Explorer به تفکیک ورژن

استفاده کاربران از سیستم عامل ها

استفاده کاربران از سیستم عامل ها موبایل

این آمار کاملا مستند و با کمترین خطا می باشد و استناد آن بر کنسرسیوم جهانی وب , W3 می باشد .

ادامه مطلب

آخرین آمار جهانی از کاربران وب … ( آپریل 2015 )

و این هم جدیدترین آمار استفاده کنندگان از سایت های اینترنتی که برای ماه آپریل 2015 میلادی می باشد .

این آمار اعم از  :

استفاده کاربران از 5 مرورگر معروف دنیا

استفاده کاربران مرورگر Opera به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Google Chrome به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Safari به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر FireFox به تفکیک ورژن

استفاده کاربران مرورگر Internet Explorer به تفکیک ورژن

استفاده کاربران از سیستم عامل ها

استفاده کاربران از سیستم عامل ها موبایل

این آمار کاملا مستند و با کمترین خطا می باشد و استناد آن بر کنسرسیوم جهانی وب , W3 می باشد .

ادامه مطلب